КУРС ПО РИСУВАНЕ

От 01.02.2016г. до 05.02.2016г. в гимназията ще се проведе интензивен подготвителен курс по рисуване за кандидатите след 7.ми клас за специалност „Моден дизайн”.

напред>>

 

 

МОДА , ТРАДИЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

  • Утвърждаване на ПГО „Княгиня Мария Луиза” като училище с високи критерии за качество на общообразователната и професионалната подготовка.
  • Формиране на личности с висока култура, с  ярко изявено гражданско съзнание и поведение.
  • Осъществяване на образование и възпитание в духа на демократичните ценности, в съответствие с  Държавните образователни стандарти и...
Календар

Вижте нашите ученици в участия, ревюта, състезания и конкурси в раздел "календар"

Напред>>

ЗА ПГО "КН. МАРИЯ ЛУИЗА"

В своята 121 годишна история училището създава неоспорими традиции в общообразователната и професионалната подготовка.пециалностите, които се изучават в гимназията са привлекателни и перспективни за младите хора.Те са: - Специалност ...

Прочети>>

ПАРТНЬОРИ

ПГО „Кн. Мария Луиза” има сключен договор с НБУ за образователно сътрудничество, който позволява на учениците, завършили гимназията да продължат образованието си в университета от трети семестър. Повече информация може да получите на следните телефонни номера: 02 86 22285 / 02 86 28884

Как да ни намерите