тел.: 02 86 222 85 / 02 86 288 84
Прием 2014 - 2015 година

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ :
След 7-ми клас

След 8-ми клас

Актуално

 

Търгове и обяви

ОБЯВА / 03.09.2014/

2014- 2015 година

Протокол от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за ремонт на покрив на сградата на ПГО "Княгиня Мария Луиза">>

2014- 2015 година

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Ремонтно възстановителни работи ...>>

Информация

 

Връзка с нас може да осъществите на следните телефонни номера:

02 86 222 85 и 02 86 288 84 email: pgo@abv.bg, pgo@gmail.com, София, бул."Черни връх" №37


До Професионална гимназия по облекло „Кн. Мария Луиза се намира метростанция "Джеймс Баучър"

Календар 2014-2015

 

15.09.2014 - Откриване на новата учебна година


Повече информация  може да получите на следните телефонни номера: 02 86 222 85 и 02 86 288 84


Държавни квалификационни изпити

 

- Випуск 2014


- Випуск 2013


- Випуск 2012

 

 

 

Подновихме договора с Нов Български университет -2014

ПГО „Кн. Мария Луиза” има сключен договор с НБУ за образователно сътрудничество, който позволява на учениците, завършили гимназията да продължат образованието си в университета от трети семестър.


Повече информация  може да получите на следните телефонни номера: 02 86 22285 / 02 86 28884

120 години - ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

.Всички ние - бивши и настоящи директори, учители и ученици сме дали своя принос за изграждане на любимата ни гимназия! Поздрявяваме ви и ви благодарим! Нека се гордеем с традициитеи постиженията си, нека се радваме на настоящите творчески успехи и да гледаме с оптимизъм към бъдещето! ... снимки>>

, .

WebCounter.com