Резултати от ПЪРВО класиране след 8 клас
специалност МОДЕН ДИЗАЙН

СВОБОДНИ МЕСТА ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС  ЗА ІІІ ЕТАП  КАЛСИРАНЕ:

  • ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „МОДЕН ДИЗАЙН” – 4
  • ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ” – 3

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В СГРАДАТА НА ПГО „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА” – УЧИЛИЩЕ ГНЕЗДО

 

МОДА , ТРАДИЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

  • Утвърждаване на ПГО „Княгиня Мария Луиза” като училище с високи критерии за качество на общообразователната и професионалната подготовка.
  • Формиране на личности с висока култура, с  ярко изявено гражданско съзнание и поведение.
  • Осъществяване на образование и възпитание в духа на демократичните ценности, в съответствие с  Държавните образователни стандарти и...
ПРИЕМ

Всяка година нашето училище извършва прием на ученици завършили 7-ми или 8-ми клас за специалност "Моден дизайн" и специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил"

Прием>>

ЗА ПГО "КН. МАРИЯ ЛУИЗА"

В своята 121 годишна история училището създава неоспорими традиции в общообразователната и професионалната подготовка.пециалностите, които се изучават в гимназията са привлекателни и перспективни за младите хора.Те са: - Специалност ...

Прочети>>

ПАРТНЬОРИ

ПГО „Кн. Мария Луиза” има сключен договор с НБУ за образователно сътрудничество, който позволява на учениците, завършили гимназията да продължат образованието си в университета от трети семестър. Повече информация може да получите на следните телефонни номера: 02 86 22285 / 02 86 28884

Как да ни намерите