Ръководството и учителският колектив на Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза” – гр.София имат честта  и удоволствието да Ви поканят на тържественото отбелязване на 122 -годишнината от създаването на училището.
Честването ще се проведе на 20 ноември 2015г./петък/ от 13,00ч. в салона на гимназията.

МОДА , ТРАДИЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

  • Утвърждаване на ПГО „Княгиня Мария Луиза” като училище с високи критерии за качество на общообразователната и професионалната подготовка.
  • Формиране на личности с висока култура, с  ярко изявено гражданско съзнание и поведение.
  • Осъществяване на образование и възпитание в духа на демократичните ценности, в съответствие с  Държавните образователни стандарти и...
ПРИЕМ

Всяка година нашето училище извършва прием на ученици завършили 7-ми или 8-ми клас за специалност "Моден дизайн" и специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил"

Прием>>

ЗА ПГО "КН. МАРИЯ ЛУИЗА"

В своята 121 годишна история училището създава неоспорими традиции в общообразователната и професионалната подготовка.пециалностите, които се изучават в гимназията са привлекателни и перспективни за младите хора.Те са: - Специалност ...

Прочети>>

ПАРТНЬОРИ

ПГО „Кн. Мария Луиза” има сключен договор с НБУ за образователно сътрудничество, който позволява на учениците, завършили гимназията да продължат образованието си в университета от трети семестър. Повече информация може да получите на следните телефонни номера: 02 86 22285 / 02 86 28884

Как да ни намерите