КЛУБ:

"Да играем заедно волейбол" - Е. Димитрова

"Мечтаната дреха" - Стойка Чакърова

" СРЪЧНИ РЪЦЕ" -Ели Цветанова

"Дигитална фотография в модата" - В. Петков

"Компютърно моделиране на облекло"- Я. Денева

"Красота и стил" - Т. Филипова

"АРТ КЛУБ" - Ал. Гергинов

"Творителница" - Цв. Митова

"Да се научим да мислим логически" - Цв. Танова

ГАЛЕРИЯ >>>