С ПЪРВО И ТРЕТО МЯСТО НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
Ученици от Професионалните гимназии представиха своите модели на тема „Човекът от миналото с поглед към бъдещето“ като спечелиха ПЪРВО И ТРЕТО място.  Те участваха в националния конкурс „Млади таланти в модата'', на 21 и 22 април 2016 година в палата № 3 на Международния панаир, гр. Пловдив. Участниците в конкурса бяха оценявани от професионално жури в състав проф. Христо Петров – ръководител на катерда „Текстилна техника“, Технически университет – София, Милена Вельова – моден дизайнер и Валери Захов – моден фотограф. За националния кръг се класираха 45 ученици от градовете Бяла Слатина, Стражица, Кубрат, Дулово, Плевен, София, Пловдив, Варна и Русе. Събитието се проведе в рамките на Осмата панорама на професионалното образование. Тя се организира от Министерството на образованието и науката и има за цел да предостави възможност на успешните млади хора обучаващи се в професионалните гимназии да демострират уменията си.
снимки от ревюто >> всички снимки >>
Национално състезание в Пловдив 2015 - /всички снимки/ >>
ПРИЕМ

Всяка година нашето училище извършва прием на ученици от 7-ми и 8-ми клас за специалностите "Моден дизайн" и " Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил"

продължава>>

ПАРТНЬОРСТВО
Професионална гимназия по облекло „Кн. Мария Луиза” има сключен договор с НБУ за образователно сътрудничество, който позволява на учениците, завършили гимназията да продължат образованието си в университета от трети семестър. Повече информация може да получите на следните телефонни номера: 02 86 22285 / 02 86 28884
МИСИЯ И ВИЗИЯ НА ПГО

Утвърждаване на ПГО „Княгиня Мария Луиза” като училище с високи критерии за качество на общообразователната и професионалната подготовка. Формиране на личности с висока култура, с ярко изявено гражданско съзнание и поведение. Осъществяване на образование и възпитание в духа на демократичните ценности, в съответствие с Държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз.

продължава>>

Как да ни намерите