БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

За втора година ученици от столичната Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“, подкрепени от учителите си, ще шият дрехи за абитуриенти от социални институции. >>>

По инициатива на 10б клас Ученическият съвет организира благотворителна кампания в ПГО с цел събиране на пари за подпомагане Дом за сираци. В началото на декември до дирекцията бе поставена кутия за дарения. Със скромните събрани средства бяха закупени памперси за Детския дом "Св.Иван Рилски" (деца от 1 до 3 години). Ученици от 10 а клас посетиха съседния дом на 21.12.2016г. и занесоха плодове и дарението. Радостни сме, че можем да правим добро! 
ПРИЕМ

Всяка година нашето училище извършва прием на ученици от 7-ми и 8-ми клас за специалностите "Моден дизайн" и " Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил"

продължава>>

ПАРТНЬОРСТВО
Професионална гимназия по облекло „Кн. Мария Луиза” има сключен договор с НБУ за образователно сътрудничество, който позволява на учениците, завършили гимназията да продължат образованието си в университета от трети семестър. Повече информация може да получите на следните телефонни номера: 02 86 22285 / 02 86 28884
МИСИЯ И ВИЗИЯ НА ПГО

Утвърждаване на ПГО „Княгиня Мария Луиза” като училище с високи критерии за качество на общообразователната и професионалната подготовка. Формиране на личности с висока култура, с ярко изявено гражданско съзнание и поведение. Осъществяване на образование и възпитание в духа на демократичните ценности, в съответствие с Държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз.

продължава>>

Как да ни намерите