ПРАКТИКА В ИТАЛИЯ

Дизайнери и конструктори на облекло – професионалисти с европейско измерение Програма “Учене през целия живот” Секторна програма “Леонардо да Винчи” Мобилност

Партньорска организация Марзотто груп
- гр. Валданьо, Италия
- Компания със 170г.традиции, основана 1836г. 
- над 3000 души работят в 10 текстилни производствени предприятия в Италия и чужбина
-затворен цикъл на производство: от прежди и тъкани до готови изделия
- работи само с естествени влакна:вълна,памук, лен, коприна
- Сътрудничи си с престижни марки в текстилния сектор в Италия и Европа, с Валентино Фешън груп
Посредническа организация Фортес Италианска компания със седалище в гр. Виченца, съдействаща за осъществяване на професионална практик

Една успешна и полезна европейска практика по мобилност:

Настаняване в Остелло Олимпико в гр. Виченца, практика в завода на Марзотто груп в гр. Валданьо, професионални и културни посещения

Мобилността се осъществи в Италия от 10 до 24.04.2012 

Цели и постигнати резултати от проекта:

1.Обучение и практика в реални работни условия в международна производствена среда. 
2. Запознаване с организацията на работа и етапите при изработване на облекло.
3. Повишаване познанията за различни шевни операции, придобиване умения за изпълнение на някои спомагателни дейности и новостите в технологичното им изпълнение.
4. Запознаване с дизайнерски разработки на известни марки облекла при посещения в ателиета за бутикови изделия.
5. Обогатяване знанията за програмни продукти, използвани в конструктурските отдели за компютърно създаване и размножаване на кройки на модели.
6. Организиране на програма за обучение на младите хора за работа в реална работна среда – формиране на трудови навици и умения за работа в екип.
7. Развиване на основни комуникативни умения по италиански и английски език, умения за общуване в многокултурна среда и мотивация за изучаване на чужди езици, разширяване на лингвистичните умения в техническата област.
8. Повишаване качеството на подготовка на учениците в съответствие със съвременните потребности чрез придобиване знания, умения и квалификация, които спомагат за личностно израстване, пригодност за работа и участие в европейския пазар на труда. 
9. Увеличаване привлекателността на професионалното образование и обучение.
10. Обогатяване знанията на участниците за историята, културата и обществените порядки на България и Италия.
11. Повишаване авторитета на ПГО „Княгиня Мария Луиза”.
12. Засилване на взаимодействието между образователните институции и производствената среда

Снимки >>

ПРИЕМ

Всяка година нашето училище извършва прием на ученици от 7-ми и 8-ми клас за специалностите "Моден дизайн" и " Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил"

продължава>>

ПАРТНЬОРСТВО
Професионална гимназия по облекло „Кн. Мария Луиза” има сключен договор с НБУ за образователно сътрудничество, който позволява на учениците, завършили гимназията да продължат образованието си в университета от трети семестър. Повече информация може да получите на следните телефонни номера: 02 86 22285 / 02 86 28884
МИСИЯ И ВИЗИЯ НА ПГО

Утвърждаване на ПГО „Княгиня Мария Луиза” като училище с високи критерии за качество на общообразователната и професионалната подготовка. Формиране на личности с висока култура, с ярко изявено гражданско съзнание и поведение. Осъществяване на образование и възпитание в духа на демократичните ценности, в съответствие с Държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз.

продължава>>

Как да ни намерите