ПРИЕМ

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

4. Специалност „МОДЕН ДИЗАЙН” - без разширено изучаване на английски език, срок на обучение 5 години; - приемни изпити: 
1. Тест по БЕЛ /НВО/
2. Тест по математика /НВО/

5. Специалност „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛЕКЛО ПО ПОРЪЧКА”разширено изучаване на английски език, срок на обучение 5 години; - приемни изпити: 
1. Тест по БЕЛ /НВО/
2. Тест по математика /НВО/

Необходими документи за прием след 7 клас: 1. Свидетелство за завършено основно образование. 2. Оригинал и копие на служебната бележка. 3. Оригинал и копие на медицинско свидетелство.

*ПГО „Кн. Мария Луиза” има сключен договор с НБУ за образователно сътрудничество, който позволява на учениците, завършили гимназията да продължат образованието си в университета от трети семестър. Повече информация може да получите на следните телефонни номера: 02 86 22285 / 02 86 28884
БАЛООБРАЗУВАНЕ - 7 клас

За специалност

МОДЕН ДИЗАЙН  балът се образува като сума от следните оценки /преобразувани в точки /

• Оценка от теста по БЕЛ / утроена оценка /
• Оценка от теста по математика /веднъж /
• Оценките по изобразително изкуство и информационни технологии от Свидетелство за завършено основно образование.

Максимален бал 500 т.

За специалност

СЦЕНИЧЕН КОСТЮМ балът се образува като сума от следните оценки /преобразувани в точки /

• Оценка от теста по БЕЛ / утроена оценка /
• Оценка от теста по математика /веднъж /
• Оценките по изобразително изкуство и информационни технологии от Свидетелство за завършено основно образование.

Максимален бал 500 т.

За специалност

КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ балът се образува като сума от следните оценки /преобразувани в точки /

• Оценка от теста по БЕЛ / утроена оценка /
• Оценка от теста по математика /веднъж /
• Оценките по изобразително изкуство и информационни технологии от Свидетелство за завършено основно образование.

Максимален бал 500 т.