Извънкласни дейности за проеодоляване на обучителните затруднения на учениците

1. Математиката не е толкова скучна

Ръководител: Цветанка Танова

2. Да се научим да мислим логически

Ръководител: Цветанка Танова


Категория:Математика

Дата на публикуване - 11.10.2016 г. Период на провеждане от 24.10.2016 г. до 30.6.2017 г.

Календар

Вижте нашите ученици в участия, ревюта, състезания и конкурси в раздел "календар"

Напред>>

"ЕРАЗЪМ+"- ПРАКТИКИ В ИТАЛИЯ -2015/2016

ERASMUS SOFIA PGO

Прочети>>

ПАРТНЬОРИ

ПГО „Кн. Мария Луиза” има сключен договор с НБУ за образователно сътрудничество, който позволява на учениците, завършили гимназията да продължат образованието си в университета от трети семестър. Повече информация може да получите на следните телефонни номера: 02 86 22285 / 02 86 28884

Как да ни намерите