ПРОЕКТ "УСПЕХ" 2014 - 2015
Приключване на учебните практики 2014/2015 година в ПГО.Всички участващи ученици получиха сертификати.
ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ОБНОВЯВА
ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ОБНОВЯВА
ПРОЕКТ УСПЕХ - 2013-2014
ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ОБНОВЯВА
ПРОЕКТ УСПЕХ - 2012 - 2013
Content for class "proectbox" Goes Here