Проектът „Ученически практики” е финансиран от Европейския социален фонд и се реализира в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3-07-0001: ”Ученически практики”. >>