ПРОГРАМИ, ПЛАНОВЕ , ГРАФИЦИ
МОДЕН ДИЗАЙН

- след 7 клас - изтегли >>

- след 8 клас - изтегли >>

КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ

- след 7 клас - изтегли >>

- след 8 клас - изтегли >

*след 7 клас /КМТОТ/- У Ч И Л И Щ Е Н   У Ч Е Б Е Н     П Л А Н ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА  В   СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ТРЕТА Утвърден със Заповед № РД 09-1559/08.09.2009 г.

изтегли>>


*след 8 клас / КМТОТ/- У Ч И Л И Щ Е Н   У Ч Е Б Е Н     П Л А Н ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА  В СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ТРЕТА

изтегли>>


*след 8 клас /Моден дизайн/ - У Ч И Л И Щ Е Н   У Ч Е Б Е Н     П Л А Н ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА  В СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ТРЕТА

изтегли>>