180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Уважаеми ученици, учители и родители,

Във връзка с обявяването на 2017г. за година, посветена на Апостола на свободата Васил Левски от Национален комитет „Васил Левски“ и клубовете „Млади възрожденци“, Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ стартира поредица от инициативи, с които достойно да се отбележи тази значима годишнина. Част от обявените мероприятия имат конкурсен характер, като най-изявилите се ученици ще участват и в национални събития, посветени на Васил Левски. Изработеното от учениците ще бъде достъпно и вие може да се запознаете с него в училището ни, на нашата интернет страница, както и на Фейсбук-страницата ни. Пожелаваме успех на всички участници!

17.02.17 НУЖЕН СИ НИ, АПОСТОЛЕ!

Това беше насловът, под който в ПГО „Княгиня Мария Луиза” бе отбелязана 144-годишнината от гибелта на Васил Левски. В проявата се включиха ученици от всички класове. Те представиха свои творби, посветени на Апостола. В централното фоайе на гимназията бе подредена изложба от рисунки и колажи по текстове за Левски. Ученици от VIII клас представиха художествена презентация. Паралелно с нея осмокласниците рецитираха стихове в памет на величавия подвиг на Апостола.

напред >>

20.02.17 „180 МИГА БЕЗСМЪРТИЕ“

„180 МИГА БЕЗСМЪРТИЕ“ има за цел да изгради най-чистия и искрен образ на Апостола. Разказан и изобразен от нашите деца. Поощрете ги! Помогнете им да се включат, за да изградим заедно един сборник - послание.

напред >>

Честване на 180 години от рождението на Васил Левскив ПГО „Княгиня Мария Луиза“

събитие

клас

срок

1

Представяненастихотворения и другилитературнипроизведения, посветени на ВасилЛевски

9 б клас

февруари-март 2017 г.

2.

Изработване на колажи от фотографии, заедно с псевдонимите, използвани от Апостола

11б клас

февруари-март 2017 г.

3.

Изработване на колажи от картини за Апостола с акцент върху детайлите от облеклото му – изложба на тема: „Трансформация на словото в образ“

10 а, 11а клас

февруари-март 2017 г.

4.

Изработване на карта с маршрутите на трите обиколки на В. Левски

9 а клас

февруари-март 2017 г.

5.

Отбелязване на деня на обесването на В. Левски в часовете на класа

8-12 клас

13-17 февруари 2017 г.

6.

Изготвяне на биографията на В. Левски на табло в дати и снимки

11 б клас

15 февруари 2017 г.

7.

Изработване на тефтерчето на В. Левски

11 б клас

15 февруари 2017 г.

8.

Конкурс за художествена и историческа презентация за живота и дейността на В. Левски

8-12 клас

19 февруари 2017 г.

9.

Художествена композиция

8-12 клас

юни 2017 г.

10.

Посещение на театрална постановка – „Хъшове“ или „Народе???“

Всички класове

Февруари-март-април

11.

Екскурзия до Карлово, Ловеч, Къкрина

Желаещите учители/ученици

май 2017 г.