Трети март

На 02. 03. 2017г. учениците от ПГО отбелязаха националния празник Трети март - възстановяването на българската държавност и Третото българско царство. Честването на Трети март е безспорно доказателство, че са живи чувствата на почит и признателност пред светлата саможертва на цял един народ, нетърпелив да измие с кръвта си позора на робството. Нека помним, нека бъдем единни и носим в сърцата си гордия български дух!

снимки>>

ПРИЕМ

Всяка година нашето училище извършва прием на ученици от 7-ми и 8-ми клас за специалностите "Моден дизайн" и " Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил"

продължава>>

ПАРТНЬОРСТВО
Професионална гимназия по облекло „Кн. Мария Луиза” има сключен договор с НБУ за образователно сътрудничество, който позволява на учениците, завършили гимназията да продължат образованието си в университета от трети семестър. Повече информация може да получите на следните телефонни номера: 02 86 22285 / 02 86 28884
МИСИЯ И ВИЗИЯ НА ПГО

Утвърждаване на ПГО „Княгиня Мария Луиза” като училище с високи критерии за качество на общообразователната и професионалната подготовка. Формиране на личности с висока култура, с ярко изявено гражданско съзнание и поведение. Осъществяване на образование и възпитание в духа на демократичните ценности, в съответствие с Държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз.

продължава>>

как да ни намерите