Послучай Първи март учениците от ПГО „Княгиня Мария Луиза” изработиха оригинални мартеници, с които закичиха за здраве и късмет своите учители и съученици.