ПГО „Княгиня Мария Луиза“

КЛУБ „Красота на сцената“ с ръководител Татяна Филипова