ПРИЕМ

2020/2021 ГОДИНА – ПРИЕМ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ И ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК


1. Специалност „СЦЕНИЧЕН КОСТЮМ”2. Специалност „МОДЕН ДИЗАЙН”
РАЗШИРЕНО изучаване на английски език, срок на обучение 5 години; – приемни изпити:
Тест по БЕЛ /НВО/ –
Тест по математика /НВО/
РАЗШИРЕНО изучаване на английски език и италиански език, срок на обучение 5 години; – приемни изпити: 
1. Тест по БЕЛ /НВО/
2. Тест по математика /НВО/
3. Специалност „Конструиране и моделиране на облекло от текстил”3. Специалност „Бутикови облека”
РАЗШИРЕНО изучаване на английски език, срок на обучение 5 години; – приемни изпити: 
1. Тест по БЕЛ /НВО/
2. Тест по математика /НВО/
РАЗШИРЕНО изучаване на италиански език, срок на обучение 5 години; – приемни изпити:
1. Тест по БЕЛ /НВО/
2. Тест по математика /НВО/

График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование / след завършен VII – ми клас/ за учебната 2020 – 2021 година.

График за  допълнителен държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и на ученици от обединените училища за учебната 2020 – 2021 година.

Вид дейностСрок
Подаване на документи за участие в приема на ученици 03 – 07 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 10 септември 2020 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения допълнителен държавен план- прием до 14 септември 2020 г. вкл.

График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование / след завършен X – ти клас/ за учебната 2020 – 2021 година.