ПРИЕМ

2020/2021 ГОДИНА – ПРИЕМ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ И ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК


1. Специалност „СЦЕНИЧЕН КОСТЮМ”2. Специалност „МОДЕН ДИЗАЙН”
РАЗШИРЕНО изучаване на английски език, срок на обучение 5 години; – приемни изпити:
Тест по БЕЛ /НВО/ –
Тест по математика /НВО/
РАЗШИРЕНО изучаване на английски език и италиански език, срок на обучение 5 години; – приемни изпити: 
1. Тест по БЕЛ /НВО/
2. Тест по математика /НВО/
3. Специалност „Конструиране и моделиране на облекло от текстил”3. Специалност „Бутикови облека”
РАЗШИРЕНО изучаване на английски език, срок на обучение 5 години; – приемни изпити: 
1. Тест по БЕЛ /НВО/
2. Тест по математика /НВО/
РАЗШИРЕНО изучаване на италиански език, срок на обучение 5 години; – приемни изпити:
1. Тест по БЕЛ /НВО/
2. Тест по математика /НВО/

График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование / след завършен VII – ми клас/ за учебната 2020 – 2021 година.

График за  допълнителен държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и на ученици от обединените училища за учебната 2020 – 2021 година.

Вид дейностСрок
Подаване на документи за участие в приема на ученици 03 – 07 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 10 септември 2020 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения допълнителен държавен план- прием до 14 септември 2020 г. вкл.

График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование / след завършен X – ти клас/ за учебната 2020 – 2021 година.

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
от обединените училища след завършен първи гимназиален етап

Вх. №ИмеПрезимеФамилияБал
06/07.07.2020г.МаргаритаМиткова Илиева28,64
05/07.07.2020г.Лилия ВенциславоваТерзиева27,64
01/06.07.2020г.ВасиленаВалентиноваГрозева25,97
08/07.07.2020г.ТеменужкаКрасимироваСтоянова23,64
02/07.07.2020г.ИветБогдановаБогданова23,31
03/07.07.2020г.ПламенВасилевВасков22,00
09/07.07.2020г.Цветелин БориславовДимитров19,00
07/07.07.2020г.ВасиленПетьовСонев18,99
04/07.07.2020г.ПламенСонев Михайлов18,66

Списък на приетите ученици на втори етап на класиране от обединените училища след завършен първи гимназиален етап

списък >>


ГРАФИК ЗА ПРИЕМ


ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

класиране и записване на четвърти етап за ученици след завършено основно образование (след завършен VІІ клас) и  ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап

 (завършен  X клас).

     Документи за попълване на незаетите места, класиране и записване се осъществява по график както следва:

Приемане на заявления от:04.08.2020г.
Приемане на заявления до:05.08.2020г.
Обявяване на резултатите06.08.2020г.
Записване на приетите ученици на:07.08.2020г.


СВОБОДНИ МЕСТА:
 
   0476 –  Моден дизайн – АЕ  –                        2 свободни места;
   0462 –  Моден дизайн – ИтЕ –                       2 свободни места;
   0505 –  Сценичен костюм – АЕ –                   1 свободно място;
   0491 –  Конструиране, моделиране и
технология на   облекло от текстил – АЕ –   1 свободно място;

 


КЛАСИРАНЕ 2020