УЧЕБНА ГОДИНА 2021-2022

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПГО“МАРИЯ ЛУИЗА“ СЛЕД  5-ТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
0472-етап 5,  Бутикови облекла – ИтЕ  АЕ
№ по редВх. №ИмеПрезимеФамилияБалЖелание
12209511АНДРЕАКРИСТИАНСОНЕР2501
0491 – етап 5, Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил – АЕ
№ по редВх. №ИмеПрезимеФамилияБалЖелание
12206881АЛИСИЯСАШОВАСЪЛКОВА3241
22202376ДИМИТЪРПЕТРОВКАЛЧЕВ2821
0505 – етап 5, Сценичен костюм – АЕ  ИтЕ
№ по редВх. №ИмеПрезимеФамилияБалЖелание
12207213ВАНЕСА ДОЙЧИНОВА761

В Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“, гр. София са обявени:

  • едно свободно място в паралелка със специалност „Сценичен костюм“ с АЕ,
  • две свободни места в паралелка със специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ с АЕ в 8. клас за учебната 2021/2022 година  след 4-ти етап на класиране.

Документите според чл. 70, ал.3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. се подават в канцеларията  на ПГО  на 09.08.2021г. от 8:30 ч. до 14:00 ч. Обявяване на резултатите на 09.08.2021г. след 14:30 часа след класиране на кандидатите от Комисията, определена със Заповед  № 545/28.07.2021 г. от възходящ към низходящ ред на достигнатия бал.

Необходими документи за участие в класирането:

Свидетелство за завършено основно образование след  7. клас – оригинал;

Заявление до директора по образец /попълва се на място/.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ПГО „Кн. Мария Луиза“


КЛАСИРАНЕ /04.08.21/


ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ за участие в IV етап /30.07.2021/

  • класиране и записване на четвърти етап за ученици след завършено основно образование (след завършен VІІ клас)

     Документи за попълване на незаетите места, класиране и записване се осъществява по график както следва:

Приемане на заявления от:02.08.2021г.
Приемане на заявления до:03.08.2021г.
Обявяване на резултатите04.08.2021г.
Записване на приетите ученици на:05.08.2021г.

  ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 8,30 часа до 16,00 часа

СВОБОДНИ МЕСТА:

/30.07.2021/

Код на паралелкатаСпециалностСвободни места(бр.)
   0476  Моден дизайн – АЕ 3
   0472   Бутикови облекла – ИтЕ 2
   0462  Моден дизайн – ИтЕ1
   0505  Сценичен костюм – АЕ2
   0491Конструиране, моделиране и технология на   облекло от текстил – АЕ2

СВОБОДНИ МЕСТА ДО УТВЪРДЕНИЯ ПЛАН – ПРИЕМ ЗА VIII клас

В изпълнение на чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016г. ПГО „Княгиня Мария Луиза“ обявява следните свободни места за участие в

трето класиране за прием в VIII клас

за учебната 2021 / 2022 г. :

специалностКод на паралелкатаСвободни места
Моден дизайн – АЕ, ФЕ04765
Моден дизайн – ИтЕ , АЕ04620
Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил  – АЕ, ИтЕ04913
Сценичен костюм – АЕ, ИтЕ05055
Бутикови облекла- ИтЕ, АЕ04724

СВОБОДНИ МЕСТА ДО УТВЪРДЕНИЯ ПЛАН – ПРИЕМ, КЪМ 19.07.2021г.

В изпълнение на чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016г. ПГО „Княгиня Мария Луиза“ обявява следните свободни места

за учебната 2021 / 2022 г. :

класспециалностСвободни места
10аМоден дизайн1
10бМоден дизайн2
10вКонструиране, моделиране и технология на облекло от текстил1
11аМоден дизайн2
11бМоден дизайн3
11вСценичен костюм3
11вКонструиране, моделиране и технология на облекло от текстил2
12аМоден дизайн2
12бКонструиране, моделиране и технология на облекло от текстил4