ЕКИП

Директор:

Инж. Паулина Димитрова Костова

Заместник – директор учебно – производствена дейност:

Зорница Иванова Асенова

Председател на УН:

Диана Иванова Вучева

Председател на Обществения съвет:

Катерина Боянова

Председател на синдикалната организация:

Цветанка Христова Танова

Председател на УС:

Учители  общообразователна подготовка:

Български език и литература

Йорданка Георгиева Маринова

Стойка Йорданова Чакърова

Димитър Събов Димитров

Английски език

Ваня Георгиева Караманова

Кети Иванова Желева

Лиляна Димитрова Костова

Френски език

Татяна Ганчева Славова

Математика

Цветанка Христова Танова

Таня Хараланова Жечева

Информационни технологии

Невяна Стоилова Панчева

Физика и астрономия

Таня Хараланова Жечева

Химия и опазване на околната среда

Валентина Трифонова Колева

Биология и здравно образование

Валентина Трифонова Колева

География и икономика

Елена Ангелова Луканова

История и цивилизации

Елена Ангелова Луканова

Димитър Иванов Цеков

Философия

Стойка Йорданова Чакърова

Предприемачество

Николай Веселинов Колев

Физическо възпитание и спорт

Емилия Йорданова Димитрова

Елена Петровна Якимчук

Учители  професионална подготовка:

Марияна  Великова Модева

Янка Георгиева  Денева

Светлана Йорданова Тонкова

Иван Андонов Иванов

Александър  Александров Гергинов

Мая  Георгиева Чалъкова

Елина  Иванова Хинкова

Ели Асенова Цветанова

Татяна Любенова Филипова

Цветана Стоянова Митова

Ресурсен учител

Диана Иванова Вучева

Анна Василева Евтимова

Логопед

Анна Василева Евтимова

Училищен психолог

Пламена Тодорова Петрова

Администрация:

Главен счетоводител

Теодора Димитрова Сотирова

Счетоводител – касиер

Мариана Бориславова Стойчева

Технически организатор

Йорданка Младенова Лозева