Класиране

0462 – етап 3, Моден дизайн – ИтЕ
Вх. № Име Презиме Фамилия Пол Бал Желание Записан РУО
2203241 КРИСТИНА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА Жена 317,75 1 Да 22
2208483 ТЕОДОРА ПЕТРОВА ТОДОРОВА Жена 269,5 1 Да 22
0472 – етап 3, Бутикови облекла – ИтЕ
Вх. № Име Презиме Фамилия Пол Бал Желание Записан РУО
2200682 ИВАНА ВАСИЛЕВА РАЙЧЕВА Жена 250,5 3 Да 22
2210213 ЛИЛИЯ СВЕТОСЛАВОВА БАЧЕВА Жена 289,5 14 Да 22
0476 – етап 3, Моден дизайн – АЕ
Вх. № Име Презиме Фамилия Пол Бал Желание Записан РУО
2201159 ЛЕМАН ЕРОЛ АХМЕД Жена 308 12 Да 22
2206146 ИНА ЖИВКОВА ЛЕФТЕРОВА Жена 321,75 30 Да 22
2208911 ГАБРИЕЛА БОРИСЛАВОВА ДИМИТРОВА Жена 286,5 2 Да 22
2210259 КАМЕЛИЯ АНТОНОВА ДИМИТРОВА Жена 308 8 Да 22
2300707 АНЕЛИЯ МИРОСЛАВОВА ПАНАЙОТОВА Жена 296,5 10 Да 22
0491 – етап 3, Конструиранемоделиране и технология на облекло от текстил – АЕ
Вх. № Име Презиме Фамилия Пол Бал Желание Записан РУО
2202804 НЕЛИА БОЖИДАРОВА ПЕТРОВА Жена 289,5 1 Да 22
2206838 ЦВЕТЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ВЕЛИЧКОВА Жена 246,5 7 Да 22
2207816 ГАБРИЕЛА ГЪЛЪБИНОВА РАЙКОВА Жена 252,5 8 Да 22
0505 – етап 3, Сценичен костюм – АЕ
Вх. № Име Презиме Фамилия Пол Бал Желание Записан РУО
2206879 ВИКТОРИЯ ЖИВКОВА ЖЕЛЕВА Жена 275 2 Да 22
2207749 ДЕНИС АНГЕЛОВ ПЕЙЧЕВ Мъж 243,25 23 Да 22
0476 – етап 4, Моден дизайн – АЕ
Вх. №ИмеПрезимеФамилияПолБалЖеланиеЗаписан
2205363ИВАЙЛААНГЕЛОВАКЬОСЕВАЖена273,51Да
АЛЕКСАНДЪРАЛЕКСАНДРОВМИХАЙЛОВМъж2071Да
2206389ВИКТОРИЯВИКТОРОВАНИКОЛОВАЖена1481Да
0462 – етап 4, Моден дизайн – ИтЕ
Вх. №ИмеПрезимеФамилияПолБалЖеланиеЗаписан
2205581ЕММАВЪЛЧКОВОКИНОВАЖена295,51Да
2205100ДАНАЯТОМАНАЙДЕНОВАЖена2671Да
0491 – етап 4, Конструиранемоделиране и технология на облекло от текстил – АЕ
Вх. №ИмеПрезимеФамилияПолБалЖеланиеЗаписан
2203228МЛАДЕНИВАНОВЛОЗЕВМъж267,51Да
0505 – етап 4, Сценичен костюм – АЕ  – 1 свободно място