ЕКИП НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Председател на Обществения съвет:

Катерина Боянова

Представител на РУО от МОН  в Обществения съвет:

Диана Джарова

Членове на Обществения съвет:

Радостина Благоева

Елисавета Веселинова

Таня Жечева

Резервни членове на Обществения съвет:

Сашка Таскова

Виолета Гаврилова

Стела Енчева

Елка Илиева