ПГО „Княгиня Мария Луиза“

КОНКУРС „НАЙ – КРЕАТИВНО ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ“

На 21.04.2022г. се проведе конкурс на училищно ниво на тема „ Най – креативно великденско яйце“ . Първа награда бе връчена на 11А клас. На второ място бе класиран отборът на 11 В клас и трето място за 8 В клас. Поощрителни награди бяха дадени на Йордана Христова от 9В клас, Андреа Райчева от 11б клас и Владислав Даков от 12 Б клас.Специални награди за креативност получиха 11Б и 10 Б клас.

Всички класове участваха с ентусиазъм и създадоха красиви, впечатляващи яйца.