ПГО „Княгиня Мария Луиза“

НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА”

Резултати от проведения училищен кръг на Националното състезание „Млади таланти в модата”,  учениците от Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза” – София

се състезаваха в две категории.

Класираните  участници в І-ва категория „Художествена скица“ на тема „Сезони“ са:

Ивана Николаева Ангелова от 10 „а“ клас – І-во място

Светослава Бориславова Петрова от 12 „а“ клас – ІІ-ро място

Елена Венциславова Янкова – 11 „а“ клас – ІІІ-то място.

Най-сръчни и креативни във ІІ-ра категория „Сръчни ръце“ в практическа задача за изработване на  джобове:

Десислава Любенова – 11 „б“ клас – І-во място,

Светослава Петрова – 12 „а“ клас – ІІ-ро място,

Теодора Зашева и Габриела Иванова – 9 „б“ клас – ІІІ-то място.

Изказвам специална благодарност за творческия ентусиазъм на учениците!

Бъдете все така мотивирани да увличате своите връстници да творят в избраната професия с любов и ентусиазъм!

Пожелаваме вдъхновение за творчески идеи на Ивана Ангелова от 10 „а“ клас и на Десислава Любенова от 11 „б“ клас, които очакваме достойно да представят гимназията ни на националния кръг на състезанието, в рамките на Панорама на професионалното образование.

Успех, момичета!

инж. ПАУЛИНА КОСТОВА