ПГО „Княгиня Мария Луиза“

ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

Уважаеми родители,

Подаването за заявление за кандидатстване е изцяло онлайн: https://priem.mon.bg

При кандидатстване в ПГО „Княгиня Мария Луиза“ е необходимо да прикачите сканирано медицинско свидетелство в електронната платформа. В противен случай от вашето заявление ще бъдат изключени всички професионални гимназии.

Необходими документи за записване:

  1. Свидетелство за основно образование (оригинал).
  2. Медицинско свидетелство (оригинал).
  3. Заявление до директора ( попълва се на място).

2022 – държавен план-приемотворете тук