ПГО „Княгиня Мария Луиза“

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

На 1-ви ноември България чества Деня на народните будители – книжовниците и просветителите, които са изградили и съхранили духовните ценности и националното самосъзнание на българите! Честит празник!