ПГО „Княгиня Мария Луиза“

Филмът „Майка“

На 04 април в Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ гостува режисьора на филма „Майка“  Зорница София и част от екипа на продукцията. 

Учениците научиха интригуващи факти от „кухнята“ на киноматографията, пряко обвързани с тяхната професионална ориентация.

 Всички бяха доволни, усмихнати и вдъхновени!