ПГО „Княгиня Мария Луиза“

Литосфера

При изучаване на раздел „Литосфера“ в часовете по География икономика учениците с желание и талант успяха да възпроизведат форми на релефа, резултат от действието на ендогенните и екзогенните земни сили.