ПГО „Княгиня Мария Луиза“

 • 02
  02 86 22 85
 • 06
  0878 465 063
 • 04
  pgo@abv.bg
 • 02
  02 86 22 85
 • 06
  0878 465 063
 • 04
  pgo@abv.bg

„НЕ на тормоза , но НЕ за ден!“

Учениците от Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ отбелязаха международния ден за борба с тормоза и насилието в училище. На този ден заявиха твърдо своята позиция „НЕ на тормоза, но  НЕ  за ден!“