ПГО „Княгиня Мария Луиза“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО

„КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“, ГР. СОФИЯ

Участие в благотворителен великденски базар в МОН

Учениците от ПГО „Княгиня Мария Луиза“ се включиха в благотворителен великденски базар в МОН с ръчно изработени изделия.