ПГО „Княгиня Мария Луиза“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО

„КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“, ГР. СОФИЯ

Производствена практика 2023

Приключи успешно производствената практика за учениците от 10 -ти и 11-ти клас от всички специалности на гимназията. Учениците проявиха креативност и придобиха нови знания и умения, които ще им дадат възможност за бъдеща професионална реализация.

Вярваме във вашия талант и се гордеем с вас!