ПГО „Княгиня Мария Луиза“

Проекти по География и икономика

В часовете по География и икономика стимулираме социалната ангажираност на учениците с изработване на материали по повод на три от глобалните проблеми – суровинно-енергийния проблем, проявяващ се чрез недостига и високите цени на енергията; екологичния проблем, изразен в нарастващите нива на замърсяване и продоволствения проблем, засягащ голяма част от населението в най-бедните страни от Третия свят.