ПГО „Княгиня Мария Луиза“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО

„КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“, ГР. СОФИЯ

Рециклиране на текстилните изделия

Днес в ПГО „Княгиня Мария Луиза“ учениците имаха възможността да научат интересни и важни факти за рециклирането на текстилните изделия. Гостуваха ни представители на „TEHCCYCLE“ – TEXTILE RECOVERY SOLUTIONS. Срещата протече с много въпроси, демонстрации и факти, които не оставиха безразлични младите хора. Те проявиха активна гражданска позиция, желание за участие в удължаването на жизнения цикъл на текстила, опазването на природата и нейните ресурси.