ПГО „Княгиня Мария Луиза“

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Откриването на учебната 2023-2024 година ще се проведе на 15 септември 2023г. от 10,00ч.

Всички ученици от 8 клас да се явят в училище в 9,30ч.