ПГО „Княгиня Мария Луиза“

Образователната игра „Климатична фреска“

Учениците от 9-Д клас на Професионална гимназия по облекло „ Княгиня Мария Луиза“ участваха в образователната игра „Климатична фреска“ организирана от фондация „Екологичен манифест“. Чрез специални карти се засягат проблемите на климатичните промени и опасностите за планетата. Участниците учат докато играят, като търсят и успяват да предложат различни решения за опазване на климата.