ПГО „Княгиня Мария Луиза“

Националния природонаучен музей при БАН

Във връзка с изучавания учебен материал по Биология и здравно образование, учениците от 10-те класове посетиха Националния природонаучен музей при БАН. Разгледаха с интерес залите с различните групи животни, слушаха с интерес лекцията на госпожа Колева, задаваха интересни въпроси и най-важното – нагледно се убедиха в еволюцията на организмовия свят. Обогатиха знанията си за приспособленията на животните към различните среди на живот. 

Часовете извън сградата на училището също дават много знания и допълват интересите на учениците от ПГО „Княгиня Мария Луиза“.