ПГО „Княгиня Мария Луиза“

Проект „Да помогнем на цветята”

През месец май учениците от 9 и 10-тите класове на ПГО изготвиха и проведоха проект „Да помогнем на цветята”. 

Целта на проекта е да покажем КАК МОЖЕМ ДА УНИЩОЖИМ ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО РАСТЕНИЯТА И КОЛКО СА ВРЕДНИ ЦИГАРИТЕ!

Дейностите на учениците бяха групирани в четири етапа:

  1. Събиране на фасове от изпушени цигари.
  2. Изготвяне на воден извлек от никотин и други вредни вещества, съдържащи се във фасовете.
  3. Филтруване на водния извлек и обработка на цветята, заразени с листни въшки и други вредители.
  4. След два дни – отчитане на резултатите!!!

КОЛКО ВРЕДНИ СА ЦИГАРИТЕ! 

УБЕДИХМЕ СЕ!!!