ПГО „Княгиня Мария Луиза“

Прием в VIII клас

Започва записването на ученици в нашата гимназия! 

Може да изберете:

МОДЕН ДИЗАЙН

Ученикът завършил образованието по специалността Моден дизайн придобива професионална квалификация да се реализира като художник-дизайнер, проектант на облекло и аксесоари. Учебният процес се основава на художествено-творчески дейности, насочени към развитие на креативното мислене у учениците и усъвършенстване на практическите и художествени умения. По време на обучението си учениците получават общотеоретична и практическа подготовка по история на изкуството и облеклото, усвояват основните изобразителни средства и техники от областта на дизайна, запознават се с теорията на формоизграждането и композицията. Акцентът в обучението е насочен към придобиване на теоретични знания и култура в областта на модата.

СЦЕНИЧЕН КОСТЮМ

Специалността „Сценичен костюм“ ще подготвя художници изпълнители, които ще могат да се реализират в системата на сценичните изкуства като дизайнери на сценични костюми. Обучаваните ще бъдат запознати с особеностите на целия процес при реализация на сценичните костюми, с основните видове сценични жанрове, с материалите и техниките при изработването. Учениците ще придобият основни умения и знания за конструкцията, силуета, стиловете и историческото развитие на костюма като част от материалната култура на човека. По този начин ще бъде формирано отношение към цялостната работа при реализиране на сценични спектакли и екранни продукции.

КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ 

Ученикът завършил образованието си по специалността КМТОТ придобива квалификация да се реализира по професия моделиер – технолог на облекло. По време на обучението си учениците получават общотеоретична и практическа подготовка по техническо чертане, текстилно материалознание. Формират умения и компетенции при проектиране и конструиране на съвременно облекло. Комплексният творчески характер на художественото конструиране изисква учениците да притежават не само художествени, но и определени технико – технологични умения. Изучават технологичните процеси при обработката на облеклото. Организацията и управлението на производствения процес.

БУТИКОВИ ОБЛЕКЛA

Обучението по специалността предвижда изграждането на творци – дизайнери в областта на модата, създаващи уникални авторски модни колекции. Включва целия процес от дизайна на облеклото – конструирането, моделирането до технологичните операции, свързани с изработването на дрехата. При нас ще научите тънкостите и правилата на модния дизайн и придобиете умения да създавате от идеите си актуални и модерни дрехи. За целта в обучението са включени:
модна стилистика и дизайн, рисуване (графика, живопис), композиция, перспектива, цветознание, история на изкуството, компютърен дизайн;

Очакваме ви!