ПГО „Княгиня Мария Луиза“

 • 02
  02 86 22 85
 • 06
  0878 465 063
 • 04
  pgo@abv.bg
 • 02
  02 86 22 85
 • 06
  0878 465 063
 • 04
  pgo@abv.bg

ЗА ГИМНАЗИСТА

В тази секция Ви предоставяме възможност да откриете всичко необходимо на едно място. Разгледайте нашата визия, напишете отзив, намерете информация за предстоящи класни, контролни работи и консултации. Очакваме вашата обратна връзка!

СТИПЕНДИИ

.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕВОД ПО СМЕТКА НА СТИПЕНДИЯТА