ПГО „Княгиня Мария Луиза“

НОВИНИ ЗА ПРИЕМ

.

2023-2024

Списък на класираните ученици за прием в VIII клас в V – ти етап на класиране 12.09.2023

Свободни места за прием в VIII клас към 11.09.2023 г.

Списък на класираните ученици за прием в VIII клас в V – ти етап на класиране 05.09.2023

Свободни места за прием в VIII клас към 04.09.2023 г.

Списък на класираните ученици за прием в VIII клас в V – ти етап на класиране 01.09.2023

Свободни места за прием в VIII клас към 31.08.2023 г.

Списък на класираните ученици за прием в VIII клас в V – ти етап на класиране 30.08.2023

Свободни места за прием в VIII клас към 28.08.2023 г.

Списък на класираните ученици за прием в VIII клас в V – ти етап на класиране 24.08.2023

Свободни места за прием в VIII клас към 22.08.2023 г.

Списък на класираните ученици за прием в VIII клас в V – ти етап на класиране 18.08.2023

Списък на записаните и свободните места по специалности и места след четвърти етап на класиране за учебната 2023/2024 г. за ученици след завършено основно образование

Свободни места след четвърти етап на класиране за 23/24

Свободни места след втори етап на класиране за 23/24

ПРИЕМ

.

2023-2024

СПЕЦИАЛНОСТ
ИНФОРМАЦИЯ
СЦЕНИЧЕН КОСТЮМ
РАЗШИРЕНО изучаване на английски език, срок на обучение 5 години;
Приемни изпити:
1. Тест по БЕЛ /НВО/
2. Тест по математика /НВО/
МОДЕН ДИЗАЙН
РАЗШИРЕНО изучаване на английски език и италиански език, срок на обучение 5 години;
Приемни изпити:
1. Тест по БЕЛ /НВО/
2. Тест по математика /НВО/
БУТИКОВИ ОБЛЕКЛА
РАЗШИРЕНО изучаване на италиански език, срок на обучение 5 години;
Приемни изпити:
1. Тест по БЕЛ /НВО/
2. Тест по математика /НВО/
КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
РАЗШИРЕНО изучаване на английски език, срок на обучение 5 години;
Приемни изпити:
1. Тест по БЕЛ /НВО/
2. Тест по математика /НВО/

СВОБОДНИ МЕСТА

.

2023-2024

КЛАС
СПЕЦИАЛНОСТ
СВОБОДНИ МЕСТА
Моден дизайн – ИтЕ, АЕ
2
Бутикови облекла - ИтЕ, АЕ
1
10б
Моден дизайн – ИтЕ, АЕ
3
10в
Сценичен костюм – АЕ, ИтЕ
2
10д
Бутикови облекла - ИтЕ, АЕ
2

СВОБОДНИ МЕСТА

.

за участие в трети етап на класиране за ученици след завършен първи гимназиален етап на средно образование от обединени училища за учебната 2023/2024 г.

КЛАС
СПЕЦИАЛНОСТ
СВОБОДНИ МЕСТА
11
КМТОТ – АЕ, ИЕ
13