ПГО „Княгиня Мария Луиза“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО

„КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“, ГР. СОФИЯ

РЪКОВОДСТВО

.

Директор:

Инж. Паулина Димитрова Костова – портфолио

Заместник – директор учебна дейност:

Светлана Димитрова Атанасова

Заместник – директор учебно – производствена дейност:

Зорница Иванова Асенова

Заместник – директор административно – стопанка дейност:

Йорданка Младенова Лозева

АДМИНИСТРАЦИЯ

.

Главен счетоводител

Теодора Димитрова Сотирова

Касиер – домакин

Миланка Кръстева Николова

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

.

Председател на УН:

Диана Иванова Вучева

Членове на УН:

Зорница Асенова

Теодора Сотирова

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

.

Председател на Обществения съвет:

Катерина Боянова

Представител на РУО от МОН  в Обществения съвет:

Диана Джарова

Членове на Обществения съвет:

Радостина Благоева

Елисавета Веселинова

Таня Жечева

Резервни членове на Обществения съвет:

Сашка Таскова

Виолета Гаврилова

Стела Енчева

Елка Илиева

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

.

Председател на синдикалната организация:

Цветанка Христова Танова

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

.

Председател на УС:

Сарина Василева Петрова

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

.

Български език и литература

Йорданка Георгиева Маринова

Стойка Йорданова Чакърова

Димитър Събов Димитров

Деян Руменов Бозаджиев

Английски език

Ваня Георгиева Караманова

Кети Иванова Желева

Лиляна Димитрова Костова

Елизабет Бориславова Марангозова

Френски език

Мария Павлова Стоянова

Италиански език

Маргарита Венциславова Василева

Евгения  Венциславова Бърдарова

Математика

Цветанка Христова Танова

Таня Хараланова Жечева

Дамянка Христова – Господинова

Станислава Георгиева Стойчева

Информационни технологии

Ивайло Венциславов Николов

Дамянка Христова – Господинова

Физика и астрономия

Таня Хараланова Жечева

Химия и опазване на околната среда

Валентина Трифонова Колева

Екатерина Живкова Петрова

Биология и здравно образование

Валентина Трифонова Колева

География и икономика

Елена Ангелова Луканова

История и цивилизации

Елена Ангелова Луканова

Вергил Ваньов Фуклев

Философия и Гражданско образование

Стойка Йорданова Чакърова

Предприемачество

Екатерина Живкова Петрова

Физическо възпитание и спорт

Мария Делова Динчева

Елена Петровна Якимчук

Ивайло Венциславов Николов

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

.

Учители професионална подготовка:

Мария Рангелова Колева

Янка Георгиева  Денева

Светлана Йорданова Тонкова

Марио Любомиров Йонев

Александър  Александров Гергинов

Мая  Георгиева Чалъкова

Елина  Иванова Хинкова

Ели Асенова Цветанова

Татяна Любенова Филипова

Цветана Стоянова Митова

Евгения Кирилова Петрова

Теодора Методиева Митова

Катерина Владимирова Малаганска

ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА

.

Ресурсен учител

Диана Иванова Вучева

Елица Кирилова Стоянова

Логопед

Елица Кирилова Стоянова

Училищен психолог

Пламена Тодорова Петрова