ПГО „Княгиня Мария Луиза“

УЧЕБНА ГОДИНА

.

2023-2024

ДНЕВЕН РЕЖИМ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - ПЪРВИ СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - ВТОРИ СРОК

АРХИВ

.

2022-2023

ДНЕВЕН РЕЖИМ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - ПЪРВИ СРОК