ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 8-ми КЛАС

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 8-ми КЛАС

  1. На 15.09.2021 г. (сряда) от 9,30 ч. в двора на училището ще се проведе тържествено откриване на новата учебна година.
  2. На 16.09.2021 г. ще се проведе родителска среща за новоприетите ученици по график, както следва:
  3. 8А клас (Моден дизайн – АЕ ) и 8Б клас (Моден дизайн ИтЕ) от 17,30 ч.
  4. 8В клас (Сценичен костюм – АЕ) и 8Г (Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил -АЕ) от 18,00 ч.
  5. 8Г клас (Бутикови облекла – ИтЕ) от 18,30 ч.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Учениците от 9-ти до 12-ти клас ще получат информация за откриване на учебната година от класните ръководители.

Учебници ПГО за 2021/2022 учебна година


В Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ се изучава езикът на великия поет Данте Алигери, а с модата това е идеалната комбинация.