2021

В Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ се изучава езикът на великия поет Данте Алигери, а с модата това е идеалната комбинация.

2020/2021