АКТУАЛНО

15. 09 - откриване на новата учебната 2020/2021 година За VIII клас в 9.00 ч. – откриване на учебната година /в двора на гимназията/ За IX, X клас в 10.00 ч. по кабинети с кл. ръководители За XI и XII клас в 10.30 ч. по кабинети с кл. ръководители

2020

2020/2021