ПГО „Княгиня Мария Луиза“

 • 02
  02 86 22 85
 • 06
  0878 465 063
 • 04
  pgo@abv.bg
 • 02
  02 86 22 85
 • 06
  0878 465 063
 • 04
  pgo@abv.bg

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ / СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII – МИ КЛАС/

.

2023-2024

ДЕЙНОСТ
СРОК
Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба No 10 от 01.09.2016 г.
03 – 21 май 2023 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба No 10 от 01.09.2016 г.
до 04 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба No 10 от 01.09.2016 г.
05 – 07 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
до 12 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
13 – 17 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
до 19 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
20 – 24 юли 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
25 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
26 – 27 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
до 31 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
01 август – 02 август 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
до 04 август 2023 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване
определя се от директора, до 11 септември 2023 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план- прием
до 14 септември 2023 г. вкл.