ПГО „Княгиня Мария Луиза“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО

„КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“, ГР. СОФИЯ

ЕКИП НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

.

Председател на Обществения съвет:

Катерина Боянова

Представител на РУО от МОН  в Обществения съвет:

Диана Джарова

Членове на Обществения съвет:

Радостина Благоева

Елисавета Веселинова

Таня Жечева

Резервни членове на Обществения съвет:

Сашка Таскова

Виолета Гаврилова

Стела Енчева

Елка Илиева

ДОКУМЕНТИ

.

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ГЛАВА 14 ОТ ЗПУО - ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ