ПГО „Княгиня Мария Луиза“

 • 02
  02 86 22 85
 • 06
  0878 465 063
 • 04
  pgo@abv.bg
 • 02
  02 86 22 85
 • 06
  0878 465 063
 • 04
  pgo@abv.bg

ЕКИП НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

.

Председател на Обществения съвет:

Катерина Боянова

Представител на РУО от МОН  в Обществения съвет:

Диана Джарова

Членове на Обществения съвет:

Радостина Благоева

Елисавета Веселинова

Таня Жечева

Резервни членове на Обществения съвет:

Сашка Таскова

Виолета Гаврилова

Стела Енчева

Елка Илиева

ДОКУМЕНТИ

.

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ГЛАВА 14 ОТ ЗПУО - ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ