ПГО „Княгиня Мария Луиза“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО

„КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“, ГР. СОФИЯ

КЛАСИРАНЕ

.

2024-2025

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ

ПЕТО КЛАСИРАНЕ

БАЛООБРАЗУВАНЕ

.

2024-2025

Балообразуването се извършва по формулата: 3 * БЕЛ (НВО) + 1 * MAT (НВО) + 1 * ИИ (годишна оценка от свидетелството за основно образование) + 1 * ИТ (годишна оценка годишна оценка от свидетелството за основно образование)

ИИ – изобразително изкуство
ИТ – информационни технологии

АРХИВ КЛАСИРАНЕ

.

МИНАЛИ ГОДИНИ

2023-2024

Свободни места след втори етап на класиране за 23/24

Списък на записаните и свободните места по специалности и места след четвърти етап на класиране за учебната 2023/2024 г. за ученици след завършено основно образование

Свободни места след четвърти етап на класиране за 23/24

Списък на класираните ученици за прием в VIII клас в V - ти етап на класиране 12.09.2023

Свободни места за прием в VIII клас към 11.09.2023 г.

Списък на класираните ученици за прием в VIII клас в V - ти етап на класиране 05.09.2023

Свободни места за прием в VIII клас към 04.09.2023 г.

Списък на класираните ученици за прием в VIII клас в V - ти етап на класиране 01.09.2023

Свободни места за прием в VIII клас към 31.08.2023 г.

Списък на класираните ученици за прием в VIII клас в V - ти етап на класиране 30.08.2023

Свободни места за прием в VIII клас към 28.08.2023 г.

Списък на класираните ученици за прием в VIII клас в V – ти етап на класиране 24.08.2023

Свободни места за прием в VIII клас към 22.08.2023 г.

Списък на класираните ученици за прием в VIII клас в V – ти етап на класиране 18.08.2023

Свободни места за прием в VIII клас към 22.08.2023 г.

Списък на класираните ученици за прием в VIII клас в V - ти етап на класиране 24.08.2023

Свободни места за прием в VIII клас към 28.08.2023 г.

Списък на класираните ученици за прием в VIII клас в V - ти етап на класиране 30.08.2023

Свободни места за прием в VIII клас към 31.08.2023 г.

Списък на класираните ученици за прием в VIII клас в V - ти етап на класиране 01.09.2023

Свободни места за прием в VIII клас към 04.09.2023 г.

Списък на класираните ученици за прием в VIII клас в V - ти етап на класиране 05.09.2023

Свободни места за прием в VIII клас към 11.09.2023 г.

Списък на класираните ученици за прием в VIII клас в V - ти етап на класиране 12.09.2023