ПГО „Княгиня Мария Луиза“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО

„КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“, ГР. СОФИЯ

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

.

2023-2024

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 1

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 2

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 3

АРХИВ

.

2022-2023

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 1

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 2

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 3