ПГО „Княгиня Мария Луиза“

ДЕНЯТ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

На 16 април – Денят на отворените врати в Народното събрание, Денят на Българската конституция и Професионалния празник на юристите в България – група ученици от Професионалната гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза”, водени от преподавателите Цветанка Танова, Йорданка Маринова и проф. д.ф.н. Калина Бахнева, посетиха Българския парламент. Посещението беше естествено продължение на усвояваните принципи на функционирането на гражданското общество, в които традиционно са възпитавани учениците на гимназията.

 

Преподавателите запознаха накратко господин Никола Минчев, Председателя на НС, с най-важните моменти от историята на гимназията и актуалните постижения на нейните възпитаници (включително с успеха в Националния конкурс „Млади таланти в модата” – 2022, в който ПГО „Княгиня Мария Луиза” се класира на първо място), след което заедно с учениците разгледаха оригиналите на Търновската и Сребърната конституции, изложени във фоайето на Парламента. Всеки от гостите получи ценен подарък – книгата на Митко Палангурски „Бащите на Българската конституция”.

Към възпитаниците на училището ни проявиха интерес представители на водещи телевизионни медии, пред които учениците изказаха чудесните си впечатления от посещението в единствения законодателен орган на Република България и символа на нашата парламентарна демокрация.