ПГО „Княгиня Мария Луиза“

Коледна магия в детските ръце

Честита награда на победителката Гергана Михнева от 10-Б клас в конкурса „Коледна магия в детските ръце“ организиран от Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните към Столична община – район Лозенец.