ПГО „Княгиня Мария Луиза“

Компютърно моделиране на облеклото

В Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“  учениците от 11 в клас специалност „Сценичен костюм“ и „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, изучават Компютърно моделиране на облеклото и работят с професионална програма за триизмерно създаване на идеални модели дрехи.