ПГО „Княгиня Мария Луиза“

Конкурс за рисунка на ОП „Околна среда 2014-2020 г. “ – „Композирай пречиствателна станция“

ПГО „Княгиня Мария Луиза“ изказва благодарност към учениците, участници в конкурса за рисунка на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. “ – „Композирай пречиствателна станция“. Гордеем се с  високата оценка от достойното ви участие. С индивидуални проекти в инициативата на Министерство на околната среда и водите, под ръководството на госпожа Мая Чалъкова, взеха участие: Андреа Чавдарова – 9а клас, Габриела Колева – 9б клас, Елица Христова – 9б клас, Александрия Стоянова – 10б клас и Антония Петкова – 10 б клас.