ПГО „Княгиня Мария Луиза“

Среща с Италианския културен институт в София

Днес, 07 март 2023 година се проведе среща между ръководството, учители и ученици, изучаващи италиански език от Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ и директора на Италианския културен институт в София,  г-жа Мария Маца.

На срещата бе обсъдена възможността за партньорство и сътрудничество между  Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ с училища и бизнес организации в областта на модата от Италия.