ПГО „Княгиня Мария Луиза“

ПОСЕЩЕНИЕ НА КЪЩАТА МУЗЕЙ НА ИВАН ВАЗОВ ОТ 11 “В” КЛАС

В чест на Деня на будителите ученици от 11в клас на ПГО „Княгиня Мария Луиза“ посетиха къщата музей на Иван Вазов в София на 03 Л1.2022 г.

Главният уредник на музея изказа изключителното си задоволство от срещата. Класът, заедно с класния ръководител Й. Маринова и учителя Цв. Танова получи специална покана за безплатно посещение в музея и изнасяне на урок. Учениците ще получат книги от една от потомките на Евгения Марс, които ще бъдат награда за отличното им представяне.

Младите хора се отличиха с активен интерес към личността на Патриарха, с познанията си за него и с умението си да задават въпроси. Инициативата е част от стратегия, свързана с мотивиране на учениците за активно участие в учебния процес и стимулиране на интереса им към четенето и грамотността.